Cena pronájmu pro rok 2021:
800,- Kč / 1 hod.

Dlouhodobé rezervace (objednávky):
» info
@sportovnihalamenin.cz
» +420 603 483 552
Rezervace nabývá platnosti až po přijetí platby ve výši 100% na účet:  292814937 / 0300 !

Dlouhodobou rezervaci lze zrušit:
» 14 dní předem: bez storno poplatku
» 7-13 dní předem: storno poplatek ve výši 50%
» méně než 7 dnů předem: storno poplatek ve výši 100%

V ceně pronájmu nejsou žádné sportovní pomůcky ani vybavení, jako např. mantinely na florbal, sítě na tenis, volejbal a badminton. Vše instaluje a následně demontuje a uklízí nájemník, v rámci rezervovaného času, za dozoru správce haly, či jiné jím pověřené osoby! V případě zájmu o instalaci tohoto vybavení, kontaktujte (při sjednávání rezervace) správce haly. Ten za úplatu (2.000,- Kč mantinely na florbal | 1.000,- Kč sítě na tenis či volejbal | 100,- Kč sítě na badminton) zajistí jejich instalaci a následný úklid. Branky na házenou jsou součástí pronájmu!

Nejmenší časová jednotka pronájmu je 1/2 hodina. Časová jednotka musí začínat a končit vždy "v celou", nebo "v půl".
Do časové jednotky pronájmu je zahrnuto nejen použití sportovní plochy (hřiště), instalace mantinelů či sítí a jejich demontáž a úklid, ale i použití zázemí (šatny, toalety, sprchy).