On-line krátkodobé / jednorázové rezervace
 
 

Nejdůležitější ujednání
z provozního řádu a obchodních podmínek:

Cena pronájmu pro rok 2022
je stanovena na 800,- Kč / 1 h
Cena se může měnit s ohledem na ceny energií!

Dlouhodobé rezervace (objednávky):
» info
@sportovnihalamenin.cz
» +420 703 144 451
Rezervace nabývá platnosti až po přijetí platby ve výši 100% na účet:  292814937 / 0300 !

Dlouhodobou rezervaci lze zrušit:
» 14 dní předem: bez storno poplatku
» 7-13 dní předem: storno poplatek ve výši 50%
» méně než 7 dnů předem: storno poplatek ve výši 100%

Nejmenší časová jednotka pronájmu je 1/2 hodina. Časová jednotka musí začínat a končit vždy "v celou", nebo "v půl".
Do časové jednotky pronájmu je zahrnuto nejen použití sportovní plochy (hřiště), instalace mantinelů či sítí a jejich demontáž a úklid.
Použití zázemí (šatny, toalety, sprchy) není do této doby započteno. Nájemce (Návštěvník) může toto zázemí využít pouze na dobu nezbytně nutnou.

V ceně pronájmu nejsou žádné sportovní pomůcky ani vybavení, jako např. mantinely na florbal, sítě na tenis, volejbal a badminton. Vše instaluje a následně demontuje a uklízí nájemník, v rámci rezervovaného času, za dozoru správce haly, či jiné jím pověřené osoby! V případě zájmu o instalaci tohoto vybavení, kontaktujte (při sjednávání rezervace) správce haly. Ten za úplatu (1.000,- Kč mantinely na florbal | 500,- Kč sítě na tenis či volejbal | 200,- Kč sítě na badminton) zajistí jejich instalaci a následný úklid. Branky na házenou jsou součástí pronájmu!

Správce haly, nebo jím pověřená osoba, nebo provozovatel Areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání vybavení Areálu nebo vykázat z Areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných Návštěvníků Areálu nebo poškozují majetek a zařízení Areálu.
Při opakovaném porušování podmínek provozu je provozovatel, nebo správce Areálu oprávněn vyloučit na dobu určitou i neurčitou z užívání Areálu osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují a za ně zodpovídají.

Tímto opatřením nejsou dotknuty povinnosti nájemce (Návštěvníka) uhradit pronajímateli (TJ Sokol Měnín) cenu sjednaného pronájmu, a to v plném rozsahu odpovídajícímu všem rezervacím (jak již realizovaných, tak i budoucích)!